Opłaty startowe

Jaka inwestycja?

OPŁATY STARTOWE BIEGU FILMOWE SOPLICOWO


Wysokość opłaty startowej dla jednego zawodnika to

  • Do 09.06.2021 -49,99 zł
  • Od 10.06.2021 i w dniu zawodów 60 zł
  • Limit uczestników Biegu Filmowe Soplicowo i marszu nordic walking  – 250 osób

Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba e-mailem: biuro@ponokai.pl)