OPŁATY STARTOWE

Jaka inwestycja?

SPRAWDŹ TABELĘ OPŁAT STARTOWYCH


Tabela opłat startowych – zapisy indywidualne

Cena Pakietów startowych dla startów indywidualnych 1/4  IM i 1/8 IM 1/8 IM 1/4 IM
Pierwsze 15 pakietów

i mieszkańcy gminy Krzywiń przez cały okres zapisów*

89,99 zł 109,99 zł
Kolejne 15 pakietów 99,99 zł 119,99 zł
do 31.03.2022 109,99 zł 129,99 zł
do 30.04.2022 119,99 zł 139,99 zł
do 31.05.2o22 139,99 zł 159,99 zł
do 18.06.2022 149,99 zł 169,99 zł
*mieszkańcy Gminy Krzywiń (zameldowani)

Dodatkowo podczas zapisów istnieje możliwość zakupienia wysokiej jakości pamiątkowej koszulki z zawodów w cenie 49,99 zł.

 


 

Tabela opłat startowych – sztafety

Cena Pakietów startowych dla startów sztafet  1/4 IM i 1/8 IM 1/ 8 IM 1/4  IM
do 31.03.2022 165 zł 185 zł
do 18.06.2022 175 zł 195 zł

Podczas zapisów istnieje możliwość zakupienia wysokiej jakości pamiątkowej koszulki technicznej z zawodów w cenie 49,99 zł.

Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba e-mailem: biuro@ponokai.pl)