REGULAMIN

Poznaj nasze zasady

REGULAMIN TRIATHLON SOPLICOWO


Triathlon Soplicowo 18.06. 2022r. , Cichowo, gmina Krzywiń 1/4 Ironman (0,95-45-10,55) i 1/8 Ironman (0,475-22,5-5,25). Sztafety 1/4 Ironman i 1/8 Ironman.

I. ORGANIZATORZY
1. Gmina Krzywiń
2. PonoKai Sport & Event

3. Beniu Sport

4. Perspektiva Piotr Lisiecki
Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 696 032 097, mailowo: biuro@ponokai.pl lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

II. CEL
1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej dyscypliny sportu i formy ruchu.
2. Promocja Skansenu Soplicowo
3. Promocja miejscowości turystycznej Cichowo i gminy Krzywiń
4. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Krzywiń i osób z poza wymienionego obszaru.
5. Wyłonienie najlepszych zawodników z Miasta i Gminy Krzywiń

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się w dniu 18.06.2022 (sobota)
2. Start i etap pływacki :plaża- Jezioro Cichowo
3. Strefa zmian T1 i T2 znajdować się będzie na terenie przylegającym do skansenu Soplicowo
4. Etap rowerowy: na trasie Cichowo-Bieżyń-Lubin-Bieżyń-Cichowo
5. Etap biegowy odbywać się będzie na terenach wokół skansenu Soplicowo
6. Biuro zawodów, Meta, Strefa finiszera, mieścić się będą na terenie skansenu Soplicowo

IV. DYSTANS I TRASA
1. Impreza zostanie rozegrana na dwóch dystansach 1/4 Ironman (0,95-45-10,55) i 1/8 Ironman (0,475-22,5-5,25). Na obu dystansacho dbędzie się dodatkowo rywalizacja sztafet (pływak + kolarz + biegacz).
2. Pływanie:
Dystans 1/4 IM zostanie rozegrany na 1 pętli (950 m), a dystans 1/8
IM na połowie pętli (475 m). Spodziewana temperatura wody ok. 18-22°C. Start z plaży. Pianki dozwolone, nieobowiązkowe
3. Rower:
Dystans 1/4 IM – 45 km- (4 pętle). Dystans 1/8 IM – 22,5 km (2 pętle).
Trasa pofałdowana. Pomiar trasy GPS. Kask sztywny obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone rowery szosowe, do jazdy na czas i kierownice triathlonowe, a także inne typy rowerów np. MTB, trekking
4. Na trasie rowerowej zawodnicy są zobowiązani do poruszania się prawą stroną jezdni oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
5. Bieg:
Dystans 1/4 IM-10,55 km (4 pętle) i 1/8 IM 5,25 km (2 pętle).Nawierzchnia biegu mieszana, asfalt, ścieżki leśne i polne.
6. Limit czasu ukończenia zawodów – , 4 godziny na dystansie 1/4 IM i 2 godziny na dystansie 1/8 IM.

7.Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i  odpowiedzialność, i winni zachować się stosowanie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego

 

V.BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie Skansenu Soplicowo w Cichowie
2. Biuro będzie czynne:

piątek 17.06.2022 r. w godzinach 17:00 – 21:00
niedziela 18.06.2022 r. w godzinach 8:30 – 18:00
3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie.

VI. Warunki uczestnictwa:
Na Dystansie 1/8 IM mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia (decyduje rok urodzenia) z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych .
Na dystansie 1 / 4 IM mogą wiać udział osoby od 18 roku życia (decyduje rok urodzenia) Osoby które w dniu zawodów nie ukończyły 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Do uczestnictwa w zawodach nie jest wymagana żadna licencja

VII. Sztafety
1. Każdy zespół składa się z 3 zawodników, z czego każdy zawodnik jest „dedykowany” jednej dyscyplinie: pływanie, jazda na rowerze, bieg. Zmiana następuje poprzez przekazanie chipa.
2. Przekazanie chipa przez pływaka do kolarza następuje zanim wejdzie do strefy zmian. Wstęp do strefy zmian ma tylko kolarz. Przekazanie chipa biegaczowi następuje po wyjściu ze strefy zmian.
3. Kolarz może mieć na sobie buty i zapięty kask podczas przyjęcia chipa od pływaka i przekazania biegaczowi.
4. W sztafetach na dystansach 1/4 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat. W sztafecie na dystansie 1/8 IM mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu mają rocznikowo 16 lat (i starsi).
5. Rejestrację sztafety przeprowadza jedna osoba, wskazując kapitana drużyny.

VIII. OPŁATY STARTOWE

1. Tabela opłat startowych – indywidualne

Cena Pakietów startowych dla startów indywidualnych 1/4  IM i 1/8 IM 1/8 IM 1/4 IM
Pierwsze 15 pakietów

i mieszkańcy gminy Krzywiń przez cały okres zapisów*

89,99 zł 109,99 zł
Kolejne 15 pakietów 99,99 zł 119,99 zł
do 31.03.2022 109,99 zł 129,99 zł
do 30.04.2022 119,99 zł 139,99 zł
do 31.05.2022 139,99 zł 159,99 zł
do 18.06.2022 149,99 zł 169,99 zł
*mieszkańcy Gminy Krzywiń (zameldowani)

Dodatkowo podczas zapisów istnieje możliwość zakupienia wysokiej jakości pamiątkowej koszulki z zawodów w cenie 49,99 zł.

2. Tabela opłat startowych – sztafety

Cena Pakietów startowych dla startów sztafet  1/4 IM i 1/8 IM 1/8 IM 1/4 IM
do 31.03.2022 165 zł 185 zł
do 18.06.2022 175 zł 195 zł

Podczas zapisów istnieje możliwość zakupienia wysokiej jakości pamiątkowej koszulki technicznej z zawodów w cenie 49,99 zł.

Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba e-mailem: biuro@ponokai.pl) .

Zawodnik ma prawo do zwrotu wpisowego, minus 30 zł opłaty manipulacyjnej, bez podania żadnej przyczyny, jeżeli zgłosi organizatorowi rezygnację do dnia 31.03.2022 na adres e-mail: biuro@ponokai.pl  Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu opłaty.

IX. PAKIET STARTOWY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 • Czepek pływacki Triathlon Soplicowo ( w sztafecie 1szt) Obowiązkowy na etapie pływackim !!!
 •  numery startowe na kask i na rower
 • numer startowy na bieg
 • zwrotny chip do pomiaru czasu mocowany na kostkę
 • profesjonalny pomiar czasu
 •  profesjonalne zabezpieczenie etapu pływackiego (ratownicy wodni wraz ze sprzętem)
 •  profesjonalne zabezpieczenie medyczne
 • nadzór licencjonowanych sędziów PZTri na trasie zawodów
 • wyżywienie w strefie finiszera
 • napoje (woda, izotonik), owoce na punktach odżywczych
 • medal na mecie

Pamiątkowa koszulka wysokiej jakości w cenie 45 zł( możliwość dokupienia).

 

X. ZGŁOSZENIA I LIMITY.
1. Zgłoszeń internetowych można dokonywać do dnia 15.06.2022 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.triathlonsoplicowo.pl w zakładce „Zapisy” i https://www.facebook.com/triathlonsoplicowo/ Po tym terminie, jeżeli nie zostanie osiągnięty limit zawodników, istnieje możliwość zgłoszenia się na zawody po uprzednim kontakcie z organizatorem na e-mail biuro@ponokai.pl. lub w biurze zawodów.
2. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Przelewy24 lub po uprzednim wypełnieniu formularza zapisów, dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto: PonoKai Sport & Event, ul.Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń, PKO BP 69 1020 4160 0000 2902 0192 1766 ”. W tytule przelewu podając: Opłata startowa Triathlon Soplicowo, Imię Nazwisko lub Nazwę Sztafety, Dystans”.
3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
4. Obowiązuje limit liczby uczestników:
1/4 IM – 125 osób,
1/8 IM – 125 osób,
Sztafety 1/4 IM – 20 sztafet
Sztafety 1/8 IM – 20 sztafet

Do limitu nie wliczane są osoby zaszczepione przeciw Covid-19.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji certyfikatów potwierdzających szczepienie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
6. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.

7. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 18 czerwca 2022 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Przepisania pakietu na kolejną osobę należy dokonać w terminie do 10 czerwca 2022 roku. Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie. Przepisania pakietu należy dokonać za pośrednictwem Panelu Zawodnika. Link do Panelu Zawodnika jest wysyłany automatycznie w chwili wpisania nazwiska na listę startową na wskazany w formularzu adres e-mailowy. Proces rozpocząć może jedynie osoba zgłoszona, z nadanym numerem startowym (opłacona). Przed rozpoczęciem procesu proszę o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Opłata za przepisanie pakietu na innego zawodnika wynosi 10 zł
Opis procedury:
Kroki, które musi wykonać zawodnik chcący zrezygnować ze startu i przekazać swój numer innej osobie:
1. Zalogować się do panelu zawodnika. Link i hasło wysyłane było na podany przy rejestracji adres email.
2. Przejść do “Status Zgłoszenia->Przepisywanie pakietu” 
2. Odebrać mail (adres ten sam, co podany w zgłoszeniu) z linkiem i kodem.
3. Przekazać link i kod osobie, która zgłasza się w jego zastępstwie.
Kroki, które musi wykonać nowy zawodnik:
1. Posługując się linkiem i kodem otrzymanym od rezygnującego zawodnika otworzyć stronę formularza rejestracji.
2. Wypełnić formularz rejestracyjny.

8. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniach 12-13.06. 2021 w godzinach otwarcia biura zawodów.

XI. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Kat open/generalna

Dystans 1/8 IM Dystans 1/4 IM
KAT.OPEN

Kobiety / Mężczyźni

KAT.OPEN

Kobiety / Mężczyźni

Miejsca 1-3 Miejsca 1-3

Klasyfikacja open/generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.

2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe  (decyduje rok urodzenia)

Dystans 1/8 IM

Kobiety Mężczyźni
K20 (16-29 lat) M20 (16-29 lat)
K30 (30-39 lat) M30 (30-39 lat)
K40 (40-49 lat) M40 (40-49 lat)
K50 (50+) M50 (50-59 lat)
M60 (60+)
Dystans 1/4 IM

Kobiety Mężczyźni
K20 (18-29 lat) M20 (18-29 lat)
K30 (30-39 lat) M30 (30-39 lat)
K40 (40-49 lat) M40 (40-49 lat)
K50 (50+) M50 (50-59 lat)
M60 (60+)
 • Kategoria : Mistrz i Mistrzyni Gminy Krzywiń na dystansie 1/8 IM i 1/4 IM
 • Kategoria : Powiat Kościan- miejsca 1-3 Kobiety i Mężczyźni na dystansie 1/8 IM i 1/4 IM
 • Klasyfikacja Sztafet : miejsca 1-3 Open na dystansie 1/8 IM i 1/4 IM

XII. NAGRODY
1. Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w klasyfikacji OPEN otrzyma statuetki oraz nagrody rzeczowe (kobiety i mężczyźni):
2. Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategoriach wiekowych oraz w kat. powiatowej a także zwycięzcy kategorii najlepszy mieszkaniec i mieszkanka gminy Krzywiń na dystansie 1/8 IM  i  1/4 IM otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
3. Klasyfikacja w kat. wiekowych jest odrębna, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą klasyfikowani w kat. wiekowych (nagrody „nie dublują się”).
4. Trzy pierwsze drużyny w kategorii SZTAFET otrzymają pamiątkowe statuetki i drobne nagrody rzeczowe
5. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
6. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Triathlon Soplicowo otrzymują pamiątkowy medal.

XIII. Pomiar czasu, wyniki
1. Pomiar czasu podczas Triathlon Soplicowo wykona firma PLUS TIMING, przy pomocy chipów pasywnych.
2. Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację zawodnika.
3. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
4. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
5. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów triathlonsoplicowo.pl oraz w formie papierowej w dniu zawodów.
6. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

XIV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od ukończenia zawodów dyskwalifikacji, otrzymania kary lub zauważenia niezgodności w wynikach.
 2. Reklamacje dotyczące  innych spraw  niż te wymienione w pkt 1 paragrafu XIII należy składać  pisemnie wraz z uzasadnieniem do organizatora w terminie 24 godzin od daty przeprowadzenia zawodów na adres: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń lub mailowo na adres biuro@ponokai.pl
 3. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje  dotyczące zawodów Triathlon Soplicowo organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 dni od ich otrzymania.
 5. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Triathlon Soplicowo będzie ostateczna.

XV. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych uczestników Triathlon Soplicowo jest PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.
  2. Dane osobowe uczestników Triathlon Soplicowo będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  3. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Triathlon Soplicowo także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów Triathlon Soplicowo. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji Triathlon Soplicowo i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO (w szczególności powierzenie przetwarzania danych dokonane będzie na rzecz firm Plus Timing  obsługującej pomiar czasu podczas Zawodów)
  4. Dane osobowe uczestników Triathlon Soplicowo będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
  5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Triathlon Soplicowo obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triathlon Soplicowo .
  8. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.
  10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.
  11. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
  12. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

  XVI. Uwagi końcowe

  1. Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, pandemie, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.
  2. Wszystkich uczestników Triathlon Soplicowo obowiązuje niniejszy regulamin.
  3. Ze względów bezpieczeństwa, używanie urządzeń elektronicznych (podczas każdego etapu zawodów) takich jak iPody, MP3,telefony komórkowe ze słuchawkami jest zabronione .
  4. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
  5. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa
  6. W czasie trwania zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  7. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach czy  rolkach. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
  1. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
  2. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
  4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.